Agency : Pixel Fox Studios, Mumbai.
Photography  : Monisha Ajgaonkar
Art Direction : Pratik Parulekar
Retouching : Pratik Parulekar